Sectie Radio- en Stralenchemie

De sectie Radio- en Stralenchemie is in 1961 opgericht binnen de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en staat open voor iedereen die de wetenschappelijke, toegepaste en/of maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van natuurlijk voorkomen, productie, meting, en applicatie van radionucliden wil volgen.

Radiochemie is een tak van de chemie die zich bezig houdt met het gebruik van radioactiviteit voor het bestuderen van chemische reacties. Radiochemie omvat ook de productie van radioisotopen, alsmede de detectie en scheiding van artificieel of natuurlijk geproduceerde radioisotopen. De toepassingsmogelijkheden van deze kennis is zeer breed, wat resulteert in een multiprofessioneel ledenbestand. In hoofdlijnen zijn er 4 toepassingsgebieden aan te wijzen:

  1. Kernenergie
  2. Technologie
  3. Milieu
  4. Gezondheid

Secretariaat Radio- en Stralenchemie

A.F. (Toon) Meeuwsen
Oostdijkseweg 12
3252 LN Goedereede
info@metorx.com
0187 630176
tel. 06-20 800 267